Thủ tục thuê thiết bị tại AEquipment

1. Thủ tục thuê thiết bị

 • Khi thuê thiết bị, quý khách cần thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng, phần còn lại sẽ thanh toán cuối ngày thuê thiết bị (kèm chi phí phát sinh nếu có)

2. Hình thức đặt cọc

Khách hàng là cá nhân:

  • Đặt cọc bằng giấy tờ tùy thân. (áp dụng đối với khách hàng có địa chỉ trên giấy tờ tại TP Hồ Chí Minh)
   • CCCD (gắn chíp) + Cà Vẹt Xe: tương đương 15 triệu đồng giá trị thiết bị. (yêu cầu bản gốc, chính chủ)
   • CCCD (gắn chíp) + Cavet Xe + GPLX: tương đương 20 triệu đồng giá trị thiết bị. (yêu cầu bản gốc, chính chủ)

Lưu ý: trong trường hợp giá trị thiết bị vướt quá giá trị quy đổi của giấy tờ, quý khách vui lòng cọc thêm tiền mặt hoặc tài sản có giá trị tương đương.

  • Đặt cọc bằng tiền.
   • Số tiền đặt cọc bằng 100% tổng giá trị thiết bị mà quý khách thuê.
   • Giá trị thiết bị sẽ bao gồm các thiết bị kèm theo (vd: pin, sạc, dây cấp nguồn,…).
   • Giá trị thiết bị được định giá theo giá thị trường. Trong trường hợp thiết bị không bán tại Việt Nam sẽ định giá theo giá bán tại nước ngoài cộng thêm phí vận chuyển về Việt Nam.
  • Nhân sự đi theo.
   • Nhân sự đi theo có nhiệm vụ trông coi và bảo quản thiết bị của AEquipment

Khách hàng là doanh nghiệp:

  • Hợp đồng thuê thiết bị. (áp dụng khi có mộc đỏ)
   • AEquipment làm hợp đồng cho thuê thiết bị
   • Trong hợp đồng sẽ nêu rõ các điều khoản và điều kiện khi thuê thiết bị

3. Lưu ý về vấn đề dữ liệu

 • Trong trường hợp quý khách thuê thiết bị, có sử dụng thiết bị lưu trữ của AEquipment:
  • Sao chép dữ liệu cuối ngày thuê thiết bị: Quý khách sao chép toàn bộ dữ liệu ngay sau khi kết thúc buổi quay và xóa toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng, thẻ nhớ,… của AEquipment.
  • Sao chép dữ liệu sau ngày thuê thiết bị: Quý khách cọc 100% giá trị thiết bị lưu trữ hoặc bằng CCCD (gắn chíp). Sau đó quý khách có thể mang mang thiết bị lưu trữ về để sao chép và xóa toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng, thẻ nhớ,… của AEquipment.

*A Equipment xin miễn trừ trách nhiệm trong các vấn đề liên quan tới dữ liệu của quý khách sau khi thuê thiết bị*

—————————————————————————————————–

Trả lời

Go top