Quang Sai Màu

Quang sai màu là gì? Giải thích các loại và ví dụ

Bạn đã từng chụp một bức ảnh, vô cùng hài lòng với bố cục, ánh sáng của nó! Nhưng đột nhiên bạn nhìn thấy màu đỏ và xanh lam xung quanh chủ thể của bạn? Đó được gọi là quang sai màu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa quang…

Go top