200.000 /Ngày

  • T-stop: 1.5-22
  • Hood gắn rời
  • Đường kính filter: 72mm
  • Cấu tạo ống kính: 9 thấu kính thuộc 7 nhóm
  • Cơ chế lấy nét: MF
  • Khoảng lấy nét gần nhất: 1.1 m
  • Kích thước: 74.7mm x 78mm
  • Trọng lượng: 580g
Danh mục: , Từ khóa:
Go top