200.000 /Ngày

  • Số lá khẩu: 8
  • T-stop: 1.5-22
  • Đường kính filter: 77mm
  • Cấu tạo ống kính: 13 thấu kính thuộc 12 nhóm
  • Cơ chế lấy nét: MF
  • Khoảng lấy nét gần nhất: 30.5 cm
  • Kích thước: 3.27”(83mm) x 4.38” (111.5mm).
  • Trọng lượng: 700 g
Danh mục: , Từ khóa:
Go top