1.800.000 /Ngày

  • Công suất: 600W
  • Nhiệt độ màu: 2000K – 10.000K
  • G/M ±1; CRI ≥95; TLCL ≥95; CQS ≥95; SSI (Tungsten) 84; SSI (D56) 74;
  • Điều Khiển: Sidus Link App (≤80m), 5-Pin DMX512, LumenRadio CRMX, On-board;
  • Nguồn: AC 100V~240V; DC 48V 15A
  • Trọng lượng: 27,87kg đèn + phụ kiện;
Go top