[P.5] Các vị trí trong đoàn phim – Diễn viên đóng thế, biên đạo múa, nhân viên y tế,…

1. Choreographer (biên đạo múa)

Choreographer lên kế hoạch và hướng dẫn tài năng cho các động tác chuyên biệt. Vai trò Biên đạo múa là một vị trí chuyên biệt, thường tập trung vào vũ đạo hoặc các cảnh hành động.

Các biên đạo múa sẽ làm việc độc lập, làm việc với Director hoặc làm việc với Second Unit Director.

Choreographer

2. Stunt Coordinator (điều phối diễn viên đóng thế)

Stunt Coordinator là trưởng nhóm đóng thế cho một cảnh quay phim. Họ có một đội ngũ diễn viên đóng thế chuyên nghiệp mà họ mang theo từ dự án này sang dự án khác. Những Stunt Coordinator lên kế hoạch cho từng pha nguy hiểm trong phim và đảm bảo rằng nó được thực hiện an toàn.

Stunt Coordinator

3. Stunt Performer (diễn viên đóng thế)

Stunt Performer thế làm việc trực tiếp dưới quyền của Stunt Coordinator và thực hiện các cảnh hành động trước máy quay, một số người biểu diễn chuyên về các loại pha nguy hiểm cụ thể như ngã cao, pha nguy hiểm bắn pháo hoa hoặc lái xe đóng thế.

Stunt Performer

4. Set Medic (nhân viên y tế)

Nhân viên y tế cố định là một nhân viên y tế tại chỗ hoặc EMT. Họ sẵn sàng cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế và hỗ trợ nào cho diễn viên hoặc phi hành đoàn trên trường quay. Điều này cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ trường quay nào để đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia sản xuất. Bộ y tế phải được chuẩn bị cho một loạt các vấn đề có thể xảy ra. Họ rất quan trọng đối với các vấn đề y tế do môi trường gây ra như nhiệt độ quá cao, lạnh, độ cao, v.v.

Set Medic

Nguồn: studiobinder

Trả lời

Go top