[P.3] Các vị trí trong đoàn phim – bộ phận làm tóc, trang điểm

1. Makeup Artist

Makeup Artist chịu trách nhiệm trang điểm và duy trì lớp trang điểm cho tài năng suốt cả ngày. Các lớp trang điểm phải giống nhau giữa các cảnh quay trong ngày hoặc nhiều ngày. Trang điểm cho phim có thể khác rất nhiều so với trang điểm trong cuộc sống bình thường và trong các buổi biểu diễn sân khấu.

Makeup Artist

2. Costume Designer

Costume Designer là người đứng đầu bộ phận tủ quần áo và chịu trách nhiệm kết hợp trang phục với các nhân vật xuất hiện trên màn hình. Điều này bao gồm tủ quần áo dành cho nhân tài chính và có thể bao gồm cả tủ quần áo của những người phụ. Nhiều trang phục có thể được mua hoặc thuê, nhưng tủ quần áo đặt làm riêng rất phổ biến.

Costume Designer

3. Hair Stylist (nhà tạo mẫu tóc)

Hair Stylist chịu trách nhiệm đạt được kiểu tóc mong muốn cho mái tóc của diễn viên và duy trì kiểu dáng đó trong suốt quá trình quay. Các buổi quay phim có thể sẽ có nhiều Hair Stylist để phù hợp với dàn diễn viên lớn hơn.

Hair Stylist trong phim có thể sẽ thấy họ làm việc với tóc giả, tóc nối và thuốc nhuộm.

Hair Stylist

4. SFX Makeup Designer

SFX Makeup Designer là một thành viên chuyên biệt của bộ phận trang điểm. SFX Makeup Designer có thể kiêm luôn vai trò Prosthetic Designers hoặc làm việc cùng với họ. Công việc của một SFX Makeup Designer thực hiện có thể bao gồm nhiều loại thiết kế từ hiệu ứng máu me cho đến các thành phần của người ngoài hành tinh và quái vật.

SFX Makeup Designer

5. Prosthetics Designer

Prosthetics Designer làm việc cùng với bộ phận Tóc và Trang điểm cũng như bộ phận Special Effects trong việc thiết kế và ứng dụng bộ phận giả do diễn viên đeo. Những bộ phận giả này có thể bao gồm những thứ như vết thương, các đặc điểm không phải của con người hoặc các dụng cụ trang điểm cũ kỹ.

Prosthetics Designer

Nguồn: studiobinder

Trả lời

Go top