Editor là gì? – Vai trò và trách nhiệm

Editor là một trong nhưng người không thể thiếu trong quá trình tạo ra một bộ phim. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vai trò và trách nhiệm của một editor. Những yếu tố cần thiết để trở thành editer.

1. Editor là gì?

Editor được xem như “người hùng vô danh” của một bộ phim. Công việc của họ thường không được chú ý. Trước khi đi sâu vào trách nhiệm cá nhân, chúng ta cùng xem định nghĩa về editer

Giống như một đầu bếp

Editor được ví như một đầu bếp, họ chịu trách nhiệm chỉnh sửa lắp ghép các cảnh quay thô của bộ phim thành một bộ phim hoàn chỉnh. Hầu hết công việc của họ được thực hiện trong quá trình hậu kỳ. Nhưng nhiều editor cũng sẽ bắt đầu sắp xếp các cảnh quay ngay trong quá trình sản xuất.

Biên tập viên chịu trách nhiệm cắt, ghép, sắp xếp và lắp ráp các cảnh quay lại với nhau theo cấu trúc bộ phim cũng như góc nhìn của đạo diễn.

Họ đóng vai trò gì trong một bộ phim?

  • Phối hợp với đạo diễn và nhà sản xuất để tạo ra bộ phim mong muốn
  • Cắt, ghép, sắp xếp cảnh quay theo trình tự
  • Đưa ra những lựa chọn ảnh hưởng đến nhịp độ, không khí, cách kể chuyện của bộ phim,…
  • Hợp tác với bộ phận sound designers, colorists, và VFX trong quá trình hậu kỳ

2. Editor làm gì một bộ phim?

Tiền kỳ

Trong quá trình tiền kỳ, một editor được cung cấp các tài liệu để xem xét giúp họ hiểu về bộ phim. Đây là những kịch bản như: kịch bản, storyboards, outline,… Hiểu câu chuyện của một bộ phimlaf một phần thiết yếu để trở thành một editor.

Editor cũng sẽ gặp gỡ đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim để hiểu rõ hơn về tầm nhìn của họ đối với bộ phim. Điều này giúp họ có những ý tưởng rõ ràng hơn về những gì họ đăng kí ngay từ đầu.

Video dưới đây đi sâu vào vài trò của một editer và tầm quan trọng của việc họ cộng tác với đạo diễn,

Sản xuất

Tùy thuộc vào quy mô sản xuất của một bộ phim, các biên tập viên có thể tham gia vào việc tổ chức các cảnh quay thành một hệ thống hỗ trợ hiệu quả và quá trình hậu sản xuất của bộ phim. 

Đôi khi, các biên tập viên sẽ đến thăm các địa điểm quay phim để kiểm tra tiến độ của bộ phim. Không có gì lạ khi trình chỉnh sửa được thiết lập trên hoặc gần vị trí để họ có thể bắt đầu cắt ngay lập tức.

Hậu kỳ

Như đã đề cập trước đó, hậu k là nơi phần lớn công việc của người biên tập nằm ở đó. Sau khi quá trình sản xuất kết thúc, một biên tập viên sẽ phối hợp với đạo diễn thực hiện công việc biên tập phim bao gồm cắt ghép, sắp xếp cảnh để tạo thành một câu chuyện.

Cắt phim bao gồm việc chọn những cảnh quay đẹp nhất. Các biên tập viên cũng chịu trách nhiệm tạo ra nhịp độ của một bộ phim thông qua quá trình chỉnh sửa của họ, điều này tác động đến trải nghiệm của người xem đối với bộ phim.

3. Các yếu tố cần có để trở thành một editor

Để trở thành một editor không có một con đường cụ thể. Một số editor bắt đầu bằng việc tham gia đào tạo chính chính thống, một số khác tự tìm tòi học hỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sự hiểu biết vững chắc về lý thuyết điện ảnh.

Bạn cũng nên có hiểu biết toàn diện về các phần mềm chỉnh sửa video như: Premiere, Final Cut, DaVinci,…

900.000 /Ngày
1.600.000 /Ngày

Trả lời

Go top