Productions House Khởi nguồn cho những chiến dịch truyền thông huyền thoại.

Quy Trình Làm Việc

Dưới đây là quy trình làm việc giúp bạn dễ nắm bắt.

Tiếp Nhận Yêu cầu

Tiếp nhận nhu cầu từ phía khách hàng ở các nguồn, xác định nhu cầu mong muốn khách hàng.

Tư Vấn & Báo Giá

Sau khi xác định nhu cầu mong muốn khách hàng, chuyển sang giai đoạn tư vấn chuyên sâu để hiểu hơn dựa vào sở thích mong muốn cũng như yêu cầu khách hàng, tư vấn phù hợp với nhu cầu đó để đi đến sự hài lòng của khách hàng.

Soạn Thảo Hợp Đồng

Tiếp diễn sau quá trình tư vấn và báo giá, hợp đồng dựa trên cả 2 bên.

Thực hiện dự án

Sau khi ký kết hợp đồng, setup chuẩn bị máy móc và con người để phù hợp với những gì trên hợp đồng cũng như khách hàng yêu cầu mong muốn. Tất toán và bàn giao sau đó cho khách hàng.

Dự Án Đã Thực Hiện